ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਲਗਭਗ 2 ਕੁੰਜੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੇਖ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ! ਸ਼ੌਰਟਸਟੈਕ ਤੋਂ ਇਹ ਇਨਫੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਆਇਰਿਸ ਸ਼ੂਰ, ਲਿਓ ਵਿਡ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਸਕਾਟ ਆਇਰਸ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਾੱਗ ਪੋਸਟ - ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ, ਵਿਗਿਆਨ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਟਵਿੱਟਰ - ਸਿਖਰ ਤੇ, ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ - ਸਲਾਹ, ਅਮੇਜ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ