ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ 6 ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋਵੋ. ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੂਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ