2013 ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਲਤੀਆਂ

ਰੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ, ਹੈਕ ਅਕਾਉਂਟਸ, ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਨਸਲੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗਸ… ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਵਰ੍ਹਾ ਰਿਹਾ. ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਆਰਆਈ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝੱਲੀਆਂ ਸਨ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨ ... ਪਰ ਇਹ ਜੋੜਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਰ ਗ਼ਲਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਸਦਾ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸਤਾਹਟਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ.