ਈਮੇਲ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਫੋਂਟ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੋਂਟ ਕੀ ਹਨ?

ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗਾ. ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਈਮੇਲ ਕਲਾਇੰਟ (ਐਪ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾ .ਜ਼ਰ), ਪੈਕ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ HTML ਅਤੇ CSS ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ. ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਹ ਹੈ