ਵੇਲਿਸੀਟੀ: ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਲ ਸਮਰੱਥਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮ ਕਰੋ

ਵੇਲੋਸਿਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਡੇਟਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੈਕ-ਆਫਿਸ ਏਕੀਕਰਣ, ਓਮਨੀਚੇਨਲ ਸੇਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ!

ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੈਟਰਨਪਾਥ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ. ਪੈਟਰਨਪਾਥ ਵਿਖੇ ਇਹ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਈਕਾੱਮਰਸ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੈ. ਕੱਲ ਰਾਤ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਗਜ਼ਲ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਮੀਰਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤੇ! ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ