ਹੋਕਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ? ਆਈਵਰ ਦੇ ਅੰਸੀਆ ਬਿਲਬੋਰਡਸ

ਯੂਟਿ !ਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਮਿੰਟ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ! ਟਵਿੱਟਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਹਰ ਦਿਨ, ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਉਤੇਜਨਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ 2009 ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹਾਂ