ਈਮੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਾ ਗੰਦਾ ਰਾਜ਼

ਸਪਮਈਮੇਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ. ਇਹ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਹਾਥੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਡਰ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਨਬਾਕਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.

ਸਪੈਮ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਥੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ ...

ਸਪੈਮ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ…

ਸਪੈਮ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਪਰ ਡੱਗ ... ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹੈ! ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਉਦਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਈਐਸਪੀਜ਼ ਸਾਨੂ ਦੁਸ. ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਈਐਸਪੀ ਸਾਨੂ ਦੁਸ. ਇਹ ਸਪੈਮ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਮ ਹੈ ਨਾ ਬੇਲੋੜੀ ਈ. ਸਪੈਮ ਹੈ ਨਾ ਈਮੇਲ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕੀ ਸਪੈਮ is is ਅਣਚਾਹੇ ਈ - ਮੇਲ. ਅਣਚਾਹੇ.

ਅੱਜ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ GOODMSG ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚਾਹੋ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 'ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ'.

 • GOODMSG ਹਰੇਕ ਈਮੇਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.
 • GOODMSG ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਲੂਪ ਸੈਟ ਅਪ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਣਚਾਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.
 • GOODMSG ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.
 • GOODMSG ਉਲਟਾ DNS ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.
 • GOODMSG ਹਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (ਜੋ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
 • GOODMSG ISPs ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਿਲਿਵਰਬਿਲਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਈਮੇਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਈਐਸਪੀ ਦੇ ਜੰਕ ਈਮੇਲ ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਲਿਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ GOODMSG ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਆਫਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ. ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਓ ਇਹ ਕੀ ਹੈ?!

GOODMSG, ਨਾਮਵਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਪੈਮਰ ਬਣ ਗਿਆ. ਅਨੁਮਤੀ-ਅਧਾਰਤ, ਡਬਲ-ਆਪਟਿਨ, ਕੈਨ-ਸਪੈਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, 1-ਕਲਿੱਕ ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰੋ ... ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਪੈਮਮਰ ਹਨ.

ਸਪੈਮਰ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ IP ਪਤਾ ਹੁਣ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਲਾਇੰਟ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਵੇਂ ਈਐਸਪੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ. ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਈ ਪੀ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਜਾਣ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਇਸਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ. ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ? ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਅਣਚਾਹੇ, ਸੰਦੇਸ਼.

ਇਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ? GOODMSG? ਗਾਹਕ?

ਨਾ ਹੀ.

ਕੌਣ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੁੱਖ ਈਮੇਲ ਏਜੰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈਐਸਪੀ - ਯਾਹੂ !, ਗੂਗਲ, ​​ਲਾਈਵ (ਹੌਟਮੇਲ, ਐਮਐਸਐਨ), ਏਓਐਲ. ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਸਪੈਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ. ਉਹ ਖਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨਾਮਵਰ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਅਸਲ ਸਪੈਮਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਰਬਾਂ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੱਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਈ ਪੀ ਐਡਰੈੱਸ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਮਾਰਕਿਟ ਵਰਤੋਂ.

ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ. ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਨ. ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਜੇ ਵੀ ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਤੇ ਹਾਲਵੇਅ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੰਘਦੇ ਹਨ.

ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਸ ਪੀਜ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਈਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਐੱਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਤੇ ਕਬਾੜ ਈਮੇਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ISP ਅਤੇ ESP ਕਦੇ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਸਪੈਮ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਚੰਗੀਆਂ' ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਆਈਐਸਪੀ ਆਗਿਆ, ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ... ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਜੰਕ ਈਮੇਲ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਬੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਰ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਈਮੇਲ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਮਰ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.

ਅਸਲ ਸਪੈਮ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ISP ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

 1. ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਮੇਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ -ਪਟ-ਇਨ API ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ.
 2. ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਾਰਕਿਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਆਈਐਸਪੀਜ਼ ਨਾਲ withਪਟ-ਇਨ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ.
 3. ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਪੈਮਰਾਂ ਨੂੰ ISP ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੋ! ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਸਪੈਮਰ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਪੈਮਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ?
 4. ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੋਵਾਂਗਾ. ਆਈਐਸਪੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਪੈਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ?
 5. ਈ-ਮੇਲ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ. ਈਮੇਲ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ. ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਈਮੇਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਕ ਈਮੇਲ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਜੇ ਯੂ ਪੀ ਐਸ, ਫੇਡੈਕਸ ਅਤੇ ਯੂ ਐਸ ਪੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਦਾਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰੋਗੇ. ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਆਈਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਗਿਆ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ toਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ.

8 Comments

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

  ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੰਦੂ # 4 ਇੱਕ ਖਿਸਕਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਆਈ ਐੱਸ ਪੀ ਐਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ.

  ਜਾਂ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕ ਬੰਬਾਂ ਲਈ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡੈਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਹੈਕਰ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਏ ਟੀ ਐਂਡ ਟੀ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਰਲੀ ਨਹੀਂ. ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ.

  -

  ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੁੰਮੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਪੈਮਰਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸਹੀ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ (ਅਤੇ: ਲਾਗੂ) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪੈਮ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

  • 5

   ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੋਡੀਫੂ. ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਰਾਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ. ਜੇ ਇੱਕ ਆਈ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਪੈਮਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

 5. 6

  ਇਸ ਬਲਾੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਰਵੱਈਏ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਆਈ ਐਸ ਪੀ ਐਸ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ: ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੋਰਨ: ਸਪੈਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ * ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ * ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸੇ ਲਈ ਆਈਐਸਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.

  • 7

   ਰਾਚੇਲ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਮੋਰਨ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱ .ੋ.

 6. 8

  ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੇਖ. ਹੁਣ ਕੁਝ 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਪਾੜਾ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ "ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ" ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਭਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਬਹੁਗਿਣਤੀ - ਭੇਡਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਗਲਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਹਨ. ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਈਮੇਲ ਮਾਰਕੀਟਰਾਂ ਲਈ - ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ (ਭਾਵ ਲਾਭਕਾਰੀ, ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ) ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ! ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਐਮੋਰਫਹਾ .ਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੁੰਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ. ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ - ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮੇਲ ਧੋਖਾਧੜੀ.

  ਸ਼ਾਇਦ businessesਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਈਮੇਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ lost 1 ਪ੍ਰਤੀ ਈਮੇਲ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ / ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ. ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ! ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ 10,000,000 ਜਾਇਜ਼ ਈਮੇਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਸਾਈਟ ਸਪੈਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਕੀਮੈਟ ਵਰਤਦੀ ਹੈ. ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿੱਪਣੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.