ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੀਡਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ

ਵਿਕਰੀ ਕਾਲ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਨਵੇਂ ਕਲਾਇੰਟ ਅਤੇ ਲਟਕਾਏ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਆਊਟਰੀਚ ਕਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲੀਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 18 ਕਾਲਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਲੀਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਕਈ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਾਂ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਿਕਰੀ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰੇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆਊਟਰੀਚ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਦਾਈ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਨੰਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੂਰੇ. 

ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਸੇਲਜ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਸਰੋਤ: ਇਨਵੇਸਪ

ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ HubSpot ਅਤੇ ਸਪੋਟੀਓ:

  • ਸਾਰੇ ਸੇਲਜ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40% ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ 
  • ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3% ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
  • ਵਿਕਰੀ ਦਾ 80% ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਕਾਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 44% ਸੇਲਜ਼ ਏਜੰਟ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ (ਦੋ ਕੁੱਲ ਕਾਲਾਂ)
  • ਖਰੀਦਦਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
  • ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ 18 ਕਾਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ

ਲੀਡਾਂ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। 

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਪਲਬਧ ਡੇਟਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਰੀਚ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਆਉ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਆਊਟਰੀਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਾਲਾਂ ਕਰੀਏ। 

ਸੇਲਜ਼ ਕਾਲ ਕਰਨਾ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ-ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ?

ਹਰ ਲੀਡ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੀਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਪਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੌਇਸਮੇਲ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੀਡ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ। 

ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਾਹਕ 10 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਲਚਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 48 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਡ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਸਤ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।  

ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੈਨਲ ਚੁਣਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਕਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਲੀਡ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਲੀਡ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਸੁਆਦ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਹਤਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੰਤੁਲਨ, ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਕਾਲਾਂ ਲਈ 24 ਅਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਕਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਊਟਰੀਚ ਕਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਕਾਲ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀ ਹੈ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸੇਲਜ਼ ਆਊਟਰੀਚ ਕਾਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ (ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ) ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਲਈ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੀਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਵਿਕਰੀ ਕਾਲਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲਬੈਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕਾਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। 

Smith.ai ਬਾਰੇ

ਸਮਿਥ.ਈ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ-ਟੂ-ਲੀਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਲੀਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ-ਬੈਕ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਦਾਨ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਦਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਇਨਵੌਇਸਾਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਵੀ ਭੇਜਣਗੇ।

ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਦ ਸਮਿਥ.ਈ ਵਰਚੁਅਲ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਰੀਚ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ:

Smith.ai ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ