ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਹਿੰਮ ਯੂਟੀਐਮ ਕਵੇਰੀਸਟ੍ਰਿੰਗ ਬਿਲਡਰ

ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ UTM ਮੁਹਿੰਮ URL ਬਿਲਡਰ

ਆਪਣੇ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਹਿੰਮ URL ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ. ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਆਰਐਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਤਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿstਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਚਿਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਉੱਤਮ_ਕੈਂਪੇਨ, ਸਰੋਤ, utm_medium, ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ utm_term ਅਤੇ utm_context.ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ:

ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ UTM ਮੁਹਿੰਮ URL ਬਿਲਡਰ

ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਡਿਓ ਇੱਥੇ ਹੈ.

ਮੇਰੀਆਂ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਹਿੰਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?

ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੀਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਪਹਿਲੂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਡੇਟਾ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਹਿੰਮ ਰਿਪੋਰਟ