ਈਮੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਟੂਲਸMartech Zone ਐਪਸ

ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ DNSBL ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਲਈ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ IP ਪਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ IP ਪਤੇ ਤੋਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ IP ਪਤਾ ਦਰਜ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡੋਮੇਨ ਜਾਂ ਸਬਡੋਮੇਨ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ।

IP ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

  ਇੱਕ DNSBL ਸਰਵਰ ਕੀ ਹੈ?

  DNSBL ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ ਸਿਸਟਮ (DNS ਨੂੰ) ਆਧਾਰਿਤ ਬਲੈਕਹੋਲ ਸੂਚੀ। ਇਹ ਸਪੈਮ, ਮਾਲਵੇਅਰ, ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ IP ਪਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਈਮੇਲ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

  DNSBLs ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਈਮੇਲ ਸਰਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਪੈਮ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਈਮੇਲ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੇ IP ਪਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ IP ਐਡਰੈੱਸ DNSBL 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਸਪੈਮ ਵਜੋਂ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  ਇੱਕ DNSBL ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ IP ਪਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਪੈਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਚਾਹੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਸਰਵਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ IP ਪਤੇ ਦੀ DNSBL ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ IP ਪਤਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੈਮ ਵਜੋਂ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਪੈਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਇਨਬਾਕਸ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  IP ਐਡਰੈੱਸ ਈਮੇਲ ਲਈ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

  IP ਪਤੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ DNSBL ਸਰਵਰਾਂ ਨਾਲ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਪੈਮ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਮਾਲਵੇਅਰ ਜਾਂ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  ਕੁਝ DNSBL ਉਹਨਾਂ IP ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ IP ਪਤੇ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਪੈਮ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ DNSBLs ਉਹਨਾਂ IP ਪਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਮਿਕ IP ਐਡਰੈੱਸ ਪੂਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਮਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਅਭਿਨੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਏ ਗਰੀਬ ਵੱਕਾਰ IP ਪਤਾ.

  ਤੁਸੀਂ DNSBL ਤੋਂ ਆਪਣਾ IP ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋ?

  ਜੇਕਰ ਇੱਕ IP ਪਤਾ ਇੱਕ DNSBL 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ IP ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਪੈਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ IP ਪਤਾ ਇੱਕ DNSBL 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੇਲ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਓਪਨ ਰੀਲੇਅ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, IP ਐਡਰੈੱਸ ਨੂੰ DNSBL ਤੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ DNSBL ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ IP ਪਤੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।

  ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ DNSBL ਸਰਵਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ!

  ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫਰਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, Highbridge. ਅਸੀਂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

  Douglas Karr

  Douglas Karr ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈ Martech Zone ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਹਰ। ਡਗਲਸ ਨੇ ਕਈ ਸਫਲ MarTech ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਰਟੇਕ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ $5 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ Highbridge, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ। ਡਗਲਸ ਇੱਕ ਡਮੀ ਦੀ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹੈ।

  ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ

  ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

  ਇਹ ਸਾਈਟ ਸਪੈਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਕੀਮੈਟ ਵਰਤਦੀ ਹੈ. ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿੱਪਣੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.