ਥੌਰ ਸ਼੍ਰੋਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਕਦ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ 1,800 XNUMX ਦੇਣਾ

ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਲ ਕਾਮ ਦੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਐਫੀਲੀਏਟ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਝਾਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਗੁਰੂ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ, ਮਾਰਲਨ ਸੈਂਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਅਰਮੰਦ ਮੋਰਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ!

ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਾਰਕਿਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹਾਂ.