ਗਾਹਕ ਡਾਟਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਈਡੈਂਟੀ ਪਹੇਲੀ

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਵਣ, ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਅਤੇ ਭੂਤ ਰਾਜਾ, ਦੇ ਦਸ ਸਿਰ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ. ਮੋਰਫ ਅਤੇ ਰੈਰੋrow ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ, ਯੋਧਾ ਦੇਵਤਾ, ਰਾਮ, ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਕਾਂਤਰੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ. ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਖਪਤਕਾਰ ਥੋੜਾ ਰਾਵਣ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ