ਵੀਡਿਓ: ਬੁਰੀ ਬਿੱਲੀ, ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਯੂਐਸਟੀਟੀਓ ਲਿੰਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਮੇਗਨ ਸਮਿਥ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਪੀ ਕੈਟ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਆਮ ਕੀ ਹਨ? ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਸਐਕਸਐਸਡਬਲਯੂ ਵਿਖੇ ਸਮੁੱਚੀ ਬਕਵਾਸ ਨੂੰ ਮਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ (ਭਾਵ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਣਨ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਕ ਡੇਟਾ ਨਮੂਨੇ ਨਾਲ ਕਰਨ (ਜਾਂ 6 ਵੀਂ ਗਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕੈਮਰਾ ਚਾਲਕ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ) ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਸਵਾਲ). ਇਹ ਕੀ ਹੈ