7 ਸਵੈਚਲਿਤ ਵਰਕਫਲੋਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਗੇਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਕਰੋ। ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ