ਪੈਂਥਿਓਨ ਉੱਤੇ ਵਰਡਪਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ. ਲੋਡ ਸਮਾਂ, ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਡਪਰੈਸ gra ਸੰਖੇਪਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ! ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਲਈ ਸਹਿਜ ਤਜਰਬੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹੀ ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ. ਉਸ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋਸਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਪਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ