EOD ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦ

ਈਓਡੀ

EOD ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਹੈ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤ.

ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਲ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.