CTOR ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦ

ਸੀ ਟੀ ਓ ਆਰ

CTOR ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਹੈ ਕਲਿਕ-ਟੂ-ਓਪਨ ਰੇਟ.

ਕਲਿਕ-ਟੂ-ਓਪਨ ਰੇਟ ਖੁੱਲੇ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁੱਲੇ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕਲਿੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ. ਇਹ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲਿਕ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਵੇਖੀ ਹੈ.