BDR ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦ

ਬੀ.ਡੀ.ਆਰ.

BDR ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਹੈ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ.

ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ, ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ.