ਏਆਈਡੀਏ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦ

ਏਆਈਡੀਏ

ਏਆਈਡੀਏ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਹੈ ਧਿਆਨ, ਰੁਚੀ, ਇੱਛਾ, ਕਿਰਿਆ.

ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਦਿਲਚਸਪੀ, ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਇੱਛਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। AIDA ਕੋਲਡ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿਗਿਆਪਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।