ਵਰਡਪਰੈਸ ਮੀਨੂ ਦੁਆਰਾ jQuery ਲੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਨਤਮ ਪੋਸਟਾਂ ਲੋਡ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੱਸ਼ੇਬਲ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬਲੌਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੀਨੂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਦਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਪੇਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਜੈਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ... ਅਤੇ ਪੇਜ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ Martech Zone. ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ

ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਡੋਮੇਨ ਛੱਡ ਦਿਓ

ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ… ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਲਈ ... ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਲਾੱਗ ਕਿਉਂ ਪਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ. ਇੱਕ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ ਖਰੀਦੋ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਜਦ ਤਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ