ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਰਕੀਟਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਗ੍ਰਾਹਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਗਾਹਕ ਵਧੋ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ. ਵੈਬਟ੍ਰੇਂਡਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਮਹਾਨ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ. ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੋਇੰਗੋ ਵਾਇਰਲੈਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਸੇਵਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਈਫੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਛੂਹਣ ਤੇ ਜੋੜਦੀ ਹੈ. ਆਈ